شبکه شدن
تشکیلاتی شدن
اهداف مشترک

برای آدم هایی که پوچ هستند،تعاریف بالا تعاریف جذاب و قشنگی است
اما برای کسی که رنج رسیدن به معنای جدید را به جان خریده و از هر زاویه ای که به رشد عالم و خودش نگاه کرده است،جز ندیدن خود و در عین حال مواخذه کردن خویش و راضی شدن خدایش،چیزی از دنیا نمی خواهد،تشکیلات و شبکه دکان سوءاستفاده نیست-بلکه یک الزام است از《 سیر من الحق الی الخلق》برای او به کار کشیدن انسان هایی با توانایی های بالاتر از خودش  برای رساندنش به اهداف خود نیست-بلکه رشد آنهاست اما اینروزها کسانی در تشکیلات نیروهای انقلاب زیست میکنند که از ظاهر تشکیلاتی انقلابی ها،نوکری و حمالی افراد را به عنوان تشکیلاتی بودن تعبیر میکنند...
از امکانات مردم جهت اراءه گزارش های خام و پوچ به متدینین و مدیران استفاده میکنند و اینها موانع اصلی اجتماع قلوب مومنین در آخرالزمان هستند...
حضرت امام ره،رهبری عزیز،شهید بهشتی و...همه و همه بر الزام کار تشکیلاتی نه تنها تاکید که التزام عملی داشته اند اما امروزه عده ای با این تعاریف مقدس و با آن‌ارواح به جای مانده از آن‌روزها،چه ها که نمی کنند...

هر انسانی زیر سقف های کوتاه زیاد نخواهند ماند
یا به شکستن ستون فقرات ش راضی خواهد شد،یا به شکستن سقف انسان های کوتاه...

دومین پرسش:شکستن یا شکاندن؟ساخته شدن یا ساختن؟