برای بیننده ای مینویسم که خدا او را برگزیده

ذره ای در عالم بودیم که برگزدیده شدیم

از عوالم مختلف

در مراحل مختلف

از ذره ای از عدم که انتخاب شد که باشد

تا ذره ای از ذره های عالم که انتخاب شد تا روح داشته باشد

تا ذره ای دیگر که قرار شد انسان باشد

تا ذره ای دیگر که قرار شد در صلب آدم قرارگیرد

تا نسل به نسل و از میان سلول ها برگزیده شد تا باشد

تا در رحم قرار گرفت و برگزیده شد که باشد

تا لحظه لحظه 9 ماه

تا لحظه زایش

که در تمامی این پیچ های تاریخ که قرار بر این بود که نباشد اما انتخاب شد که باشد

تا گذر از حوادث سخت دوران کودکی

در میانه تمام ویروس ها و بیماری ها و فقرها و جنگ ها

چون قرار بود که باشد

تا امروز که هستی و در حساس ترین مقطع تاریخ قراربوده که باشی

تو برگزیده شده ای، ای انسانِ واپسین روزهای سال 1398

 

تو میتوانستی ذره ای بی تجربه از عالم باشی

ذره ای که درک هیچ بعدی جز شیئیت را نداشته باشد

اما تو هستی و چه به موقع و چه حساس هم هستی

این همه افتخار برای یک ذره،افتخار کمی است؟

چرا به خود نگاهی غیر از برگزیده شدن داری؟

 

تو را آورده اند که باشی

تاکنون بی اختیار،بودیم(وجود داشتیم)

از حالا به بعد با اختیار،باش(برای خدایت بمان)

 

ان الله اصطفی...