امشب دلم برای تو پروانه می شود

پروانه ای که از گُله در  خانه می شود

امشب سکوت ماه دلم از نگاه تو

در اوج  مستی و شب رندانه می شود(ایام)

اللهم عجل لولیک الفرج...

آقا جان   قربانتان  شوم که   هر  چه   دلتان   را   خون می کنیم

به    ما   نمی گویید:برو به جهنم...