در کوی و برزن دل من غم حجاب نیست

چیزی سوای اشک امامم ثواب نیست

 

همه ی نشانه ها به ما از ظهور می گویند

از شب قدر و زدودن سیاهی های وجود

تا محرم و لباس مشکی و شب های عزا

همه از دوران ما سخن می گویند

از دوران غیبت

هجرت از تاریکی شب ها به ظهر عاشورا

به امید روز ظهور

اللهم عجل لولیک الفرج