به دلم داغ حرم را مگذارید فقط

به همین حال مرا وا مگذارید فقط

ببریدم ببریدم شده حتی در خواب

بین این شهر مرا جا مگذارید فقط

در اربعین طنین لبیک یا حسین،تمام عالم را به شور حسین(ع) وا داشت

تا شاید از مُلک هم ندایی ز ملکوت شنیده شده باشد

لبیک یا حسین