مناجاتی ز شب تا صبح دارم

برای گفتن الله اکبر

 

 

در ایام البیض

میمیریم

تا با مُردن و دست کشیدنِ از روزمرگی

با وقاری از جنس الله اکبرت

با آرامش و امنیتی قلبی از نوع: اولئک لهم الأمن و هم مُهتدون

و با نجوایی عاشقانه از نوای مولای یا مولای...

 

ما مرده های جاده ی جدایی از یادت را

با عشق خود

و با نام خود

و با نشان دادنِ حقایق و به حقیقت رساندنمان

قبل از اینکه بمیرانی

قبل از آنکه به حسابمان برسی

خودمان بمیریم

و خودمان به حسابمان برسیم

تا

دوباره زنده گردانی

تُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَ تُخْرِجُ الْمَیِّتَ مِنَ الْحَیِّ