برای تحقیر حکام عرب همین بس که:

سرکار علیه ترازمی و ترامپ و مکرون و... هر شش ماه یه بار میان به حیاط خلوت شون زیر پای ایران،سر میزنن،که مبادا کسی چیزی برده باشه

ما با اینا شدیم یه میلیارد!!!